O Ma Ma Ma

August 1, 2010

(Abbi Spinner)

O-o Ma Ma Ma
O-o Ma Ma Ma (4x)

The earth is a circle O Ma Ma Ma
The earth is a mother O Ma Ma Ma
The earth is turning O Ma Ma Ma
The earth is dancing O Ma Ma Ma

The sky is a circle O Ma Ma Ma
The sky is a father O Ma Ma Ma
The sky is turning O Ma Ma Ma
The stars are dancing O Ma Ma Ma

The year is a circle O Ma Ma Ma
The seasons are a cycle O Ma Ma Ma
The year is turning O Ma Ma Ma
The seasons are dancing O Ma Ma Ma

Leave a Reply